...

E-vzdelávanie pre vzdelávacie inštitúcie

Skoncujte s nudou!

Zmeňte spôsob, akým učíte svojich žiakov a študentov.

Jednoducho. Mobilne. Hravo.

Vzbuďte vo svojich žiakoch a študentoch nadšenie!

Ste pripravení posunúť svoje vzdelávanie na novú úroveň? Naše riešenie e-vzdelávania je navrhnuté tak, aby bolo zábavné, interaktívne a zamerané na zručnosti, ktoré budete potrebovať pre budúcnosť.

Interaktívne vzdelávacie platformy

Interaktívne zážitkové učenie namiesto nezáživného memorovania

Hravé skúšanie

Vďaka zábavnej forme prenosu vedomostí si študenti jednoduchšie zapamätajú obsah

Učebne 21. storočia

Komunikujte o zručnostiach budúcnosti zábavnou formou už dnes

Objavovanie príbehov namiesto učenia sa faktov

Poznatky v kontexte príbehov sa lepšie vryjú do pamäti. Vďaka rozmanitému interaktívnemu obsahu a hravým súťažiam (kvízom jednotlivcov proti sebe) vzbudzuje táto forma motiváciu učiť sa.

Prenášanie vedomostí nad rámec známkovania

Éra faktických poznatkov a trestania chýb sa chýli ku koncu. Budúcnosť patrí vštepovaniu zručností, spoznávaniu vlastných schopností a kreatívnemu riešeniu problémov.

Inovatívny vzdelávací nástroj pre triedu 21. storočia

Vďaka nášmu vzdelávaciemu nástroju sprostredkujete poznatky potrebné v 21. storočí: riešenie problémov, digitálne zručnosti a kognitívna flexibilita sú kľúčovými pojmami, ktoré posunú vašich žiakov vpred.

Dostupný kedykoľvek a kdekoľvek – v triede či doma

Náš nástroj je prispôsobený na vzdelávanie cez mobil, ale aj na jednoduché použitie vo webovom prehliadači.

GDPR SAMOZREJMOSŤOU

Vaše údaje sú v dobrých rukách.

Dodržiavame všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

HOSTING V EURÓPE

Profesionálny a rýchly hosting s centrami spracovania údajov v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku.

S OSVEDČENÍM ISO

Ako spracovateľ údajov máme osvedčenie podľa normy ISO 27001.

ÚPLNÁ INTEGRÁCIA

Od jednorazového prihlásenia (SSO) až po úplnú integráciu do vášho učebného prostredia prostredníctvom API.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.