...

Audiovizuálne preklady

Audiovizuálny preklad má jedinečné znaky a jeho realizácia sa spája so špecifickými problémami. Pri preklade prenášame verbálne komponenty, ktoré sa nachádzajú v audiovizuálnych dielach z jedného jazyka do druhého. Filmy, televízne programy, divadelné hry, muzikály, opery, webové stránky či videohry – to sú len niektoré z príkladov veľkého množstva dostupných audiovizuálnych diel, ktoré vyžadujú preklad.

Typickými charakteristickými vlastnosťami audiovizuálneho prekladu sú:

Reč

Pod týmto pojmom označujeme schopnosť znázorniť prirodzený a spontánny dialóg. Znie to síce jednoducho, ale vôbec to tak nie je. Čo je pre jedného človeka logické, môže byť pre iného úplne nezrozumiteľné. Preto by sa mal prekladateľ usilovať, aby preniesol písaný text do obrazu bez toho, aby pridal zvláštne výrazy, alebo aby prednes hovoreného slova vyžadoval od postavy nezmyselnú a neprirodzenú námahu.

Rôznorodosť východiskových textov

Na rozdiel od ostatných špecializovaných foriem, audiovizuálny preklad je charakteristický tým, že typy východiskových textov podliehajú neustálym zmenám. Namiesto práce s presne definovanou témou sa stretávame s ich rôznorodosťou. Naši jazykoví odborníci dokážu pokryť všetky druhy obsahov: programy pre deti, detektívne seriály, horory, dokumenty o prírode a iné.

Preklad titulkov

Ak si u nás objednáte kompletnú službu titulkovania videa, my za vás vybavíme všetko, od dĺžky titulkov, správneho načasovania, času zobrazenia a dokonca aj písma. Máme skúsenosti s tvorbou titulkov do rôznych typov videí, ako napríklad:

• prezentácie spoločnosti
• reklamné spoty
• vzdelávacie videá
• propagačné videá
• a mnohé iné


Ako bude vyzerať výsledný produkt? To záleží len od vás. Vieme poskytnúť:

• video s vloženými titulkami
• textový súbor formátu SRT so zosynchronizovanými titulkami
• titulky k vášmu videu v klasickom formáte, ako je Microsoft Word
• pridanie titulkov na YouTube

Titulky na mieru

Synchronizácia a titulky

Synchronizáciou titulkov zabezpečíme, že text bude v súlade s audiom. V prípade výskytu kultúrnych kolokácií je však pre dosiahnutie zrozumiteľného prekladu potrebné použiť formuláciu zodpovedajúcu zdrojovému jazyku danej kultúry. V spoločnosti LINGUITY vždy dbáme na kvalitu.

Titulky pre nepočujúcich

Tento druh audiovizuálneho prekladu pozostáva z tvorby titulkov pre klientov s problémami so sluchom. Preto musia obsahovať aj také prvky, ako je popis zvukov – na rozdiel od bežných titulkov, ktoré obsahujú iba konverzáciu medzi ľuďmi. To znamená, že napríklad povzdychy budú naznačené iným spôsobom ako v titulkoch, ktoré sa týkajú výlučne obsahu rozhovoru.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.