...

Tlmočenie

Poskytujeme tlmočnícky servis na najvyššej úrovni

Spoločnosť LINGUITY zabezpečuje tlmočnícke služby pri bežných obchodných rokovaniach, zahraničných pracovných cestách, rokovaniach na najvyššej protokolárnej úrovni pre orgány štátnej správy, na medzinárodných konferenciách a diplomatických prijatiach.

Konzekutívne tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie alebo následné tlmočenie sa využíva najmä pri rokovaniach, obchodných stretnutiach či školeniach. Tlmočí sa bez tlmočníckej techniky tak, že tlmočník po kratších úsekoch počas prestávok v príhovore rečníka tlmočí prejav do/z cudzieho jazyka.

Tlmočnícka technika

Pri organizácii kongresov, školení, konferencií či prezentácií vám zabezpečíme kompletnú tlmočnícku techniku, ako aj personálne zabezpečenie súvisiacich činností. Spolu s technikou vám vieme poskytnúť vyškolených technikov a hostesky so znalosťou cudzích jazykov. Počas celej akcie sú neustále prítomní a zodpovedajú za bezproblémový priebeh, ako aj funkčnosť všetkých technických zariadení.

Poskytujeme najmä:

• tlmočnícke kabíny
• bezdrôtové mikrofóny (ručný, klopový, hlavový)
• stabilné mikrofóny so statívom
• tlmočnícke infra prijímače (staničky)
• techniku potrebnú na ozvučenie (hovorené slovo, podľa potreby aj v kombinácii s hudbou)
• zvukový záznam celého priebehu konferencie, vrátane prednášok, diskusií
• prezentačnú techniku
• kompletné poradenstvo pri organizácii vašej akcie


Šušotáž

Špecifickým druhom simultánneho tlmočenia je tzv. „šušotáž“ (tlmočenie do ucha). Tlmočí sa súčasne s prejavom rečníka.

Simultánne tlmočenie

Simultánne tlmočenie (nazývané aj kabínkové či konferenčné) sa využíva pri medzinárodných konferenciách, seminároch a prednáškach. Ide o tlmočenie s využitím tlmočníckej techniky, pri ktorom sa v kabíne striedajú dvaja tlmočníci. Tlmočník hovorí súčasne s rečníkom. Veľkou výhodou simultánneho tlmočenia v porovnaní s konzekutívnym tlmočením je skrátenie prezentácie v cudzom jazyku takmer o polovicu, keďže nevyžaduje prestávky na strane rečníka.

Tlmočenie prostredníctvom videohovoru

Tento spôsob tlmočenia je ideálnym riešením, ak potrebujete tlmočníka pre vaše obchodné rokovania, pracovné stretnutia a iné akcie. Vieme ponúknuť diaľkové tlmočenie na obľúbených komunikačných platformách, ako sú napríklad Zoom, Teams a Google Hangouts. Pri zabezpečení každej vašej požiadavky na tlmočenie používame výlučne našich rokmi preverených špičkových profesionálnych tlmočníkov so skúsenosťami s tlmočením v danom odbore (napr. automobilový priemysel, IT, sociálna politika, medicína a pod.). Vďaka tomu prednesieme váš príhovor všetkým cieľovým príjemcom bez ohľadu na to, aký druh tlmočenia vyžadujete.

Zarezervujte si tlmočníka na obchodné rokovanie alebo konferenciu.

Sme k dispozícii pri obhliadke priestorov, kde sa bude konať tlmočenie a poradíme vám, akú techniku potrebujete, koľko mikrofónov (ručný, klopový, hlavový), koľko infra prijímačov a pod.

Podľa potreby vám zabezpečíme aj zvukový záznam z podujatia a jeho prepis v danom jazyku. Ponúkame spoluprácu aj pri zabezpečení a vydaní zborníka z  konferencie.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.