Budovanie vzťahov s prekladateľmi, tlmočníkmi a korektormi

Predpokladom dlhodobých a úspešných vzťahov s prekladateľmi a tlmočníkmi je predovšetkým vzájomný rešpekt, dôvera a korektná komunikácia. Len vďaka otvorenej a férovej spolupráci môžeme byť úspešní pri poskytovaní kvalitných služieb našim zákazníkom. Našim prekladateľom a tlmočníkom sa snažíme zabezpečiť stály prísun práce, sme im k dispozícii pri riešení otázok smerujúcich na zákazníkov a poskytujeme komplexnú technickú podporu. Vzájomnú spoluprácu si skutočne vážime, čoho dôkazom je množstvo registrovaných a aktívne spolupracujúcich prekladateľov a tlmočníkov.

Prvé kroky záujemcu o spoluprácu

Vyberte si pozíciu

Zaregistrujte sa

Pošlite vzorový preklad

Zaevidujeme vás do databázy

Vyberte si pozíciu

Prekladateľ

Tlmočník

Korektor

Copywriter

Čo požadujeme

Čo ponúkame