...

Budovanie vzťahov s prekladateľmi, tlmočníkmi a korektormi

Predpokladom dlhodobých a úspešných vzťahov s prekladateľmi a tlmočníkmi je predovšetkým vzájomný rešpekt, dôvera a korektná komunikácia. Len vďaka otvorenej a férovej spolupráci môžeme byť úspešní pri poskytovaní kvalitných služieb našim zákazníkom. Našim prekladateľom a tlmočníkom sa snažíme zabezpečiť stály prísun práce, sme im k dispozícii pri riešení otázok smerujúcich na zákazníkov a poskytujeme komplexnú technickú podporu. Vzájomnú spoluprácu si skutočne vážime, čoho dôkazom je množstvo registrovaných a aktívne spolupracujúcich prekladateľov a tlmočníkov.

Prvé kroky záujemcu o spoluprácu

Vyberte si pozíciu

Zaregistrujte sa

Pošlite vzorový preklad

Zaevidujeme vás do databázy

Vyberte si pozíciu

Prekladateľ

Tlmočník

Korektor

Copywriter

Čo požadujeme

Čo ponúkame

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.