...

Medicína a farmácia

Moderná medicína ide ruka v ruke s technológiou a inováciami. Nové liečebné postupy, lekárske vybavenie a lieky sa vyvíjajú každý deň v prospech ľudí zo všetkých častí sveta. Na to, aby bolo toto odvetvie dostupné pacientom hovoriacim rôznymi jazykmi na celom svete, sa nezaobíde bez kvalitných prekladateľských a tlmočníckych služieb.

V spoločnosti LINGUITY máme odborníkov na medicínske preklady a sme tým správnym partnerom pre všetkých v odvetví farmaceutického priemyslu, klinického testovania, zdravotníckych pomôcok a biologických vied – kde záleží na kvalite a impresii.

Prečo práve LINGUITY?

Vaše medicínske preklady doručíme na čas, za dohodnutú cenu a v plnom súlade s príslušnými regulačnými požiadavkami.

Naši kvalifikovaní prekladatelia žijú vo svojej krajine a hovoria vašim jazykom – a to dokonca aj v prípade najkomplexnejších projektov.

Naši verní projektoví manažéri vás podporia v rôznych jazykoch, v rôznych krajinách a vo veľkom množstve projektov svojimi bohatými skúsenosťami v oblasti prekladateľských služieb.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.