...

O nás

Spoločnosť LINGUITY poskytuje multijazyčné prekladateľské, lokalizačné ako aj tlmočnícke služby pre malé, stredné podniky a globálne pôsobiace spoločnosti prostredníctvom medzinárodnej siete lokálne pôsobiacich prekladateľov, lokalizačných expertov a špecialistov na DTP.

Ponúkame kvalitné služby vďaka budovaniu dlhodobých partnerstiev medzi našimi zákazníkmi a našimi tímami jazykových expertov, ktoré sa vyznačujú spoľahlivosťou a profesionálnou integritou. Naše procesy sú jasne štruktúrované a prispôsobené vašim konkrétnym požiadavkám.

Naša prekladateľská pamäť vám ušetrí náklady

Klienti, ktorí zadávajú preklady podobných alebo opakujúcich sa dokumentov, často platia opakovane za tie isté texty. V LINGUITY zabezpečíme, že sa tomu vyhnete vďaka využívaniu našich špecializovaných pamäťových prekladateľských nástrojov (CAT). Archivujú už realizované preklady a dokážu predpreložiť celé časti nových dokumentov. Prispievajú ku konzistencii a kontinuálnemu zvyšovaniu kvality. Pri budovaní referenčných materiálov platí, že čím viac dokumentov preložíme, tým efektívnejšie prekladáme. To v konečnom dôsledku znižuje vaše náklady, urýchľuje a skvalitňuje celý proces prekladu.

Naši klienti

Artboard-1 (1)
Mercedes-Benz_Group_black
Artboard-3
Artboard-5
Artboard-8
Artboard-10
Artboard-11
Artboard-12
Artboard-13 (1)
Artboardk-13 (1)
Artboard-7
Artboard-15
Artboard-4
slovan
holcim
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.