...

Letecký priemysel a obrana

Keďže sektor leteckého priemyslu a obrany má medzinárodný charakter, je pre váš podnik nevyhnutné komunikovať v rôznych jazykoch. Či už požadujete preklad technických príručiek pre globálnu pracovnú silu, preklad a lokalizáciu webových stránok pre zahraničné publikum alebo technické špecifikácie pre medzinárodnú objednávku, môžete si byť istí, že spoločnosť LINGUITY dokáže splniť vaše požiadavky na kvalitný preklad. Ak zabezpečíte, aby bol váš obsah zrozumiteľný pre všetkých, dosiahnete svoj úspech v medzinárodnom meradle.

Či už ste štátna alebo súkromná firma, ktorá vyrába komerčné lietadlá, vojenské lietadlá, letecké motory alebo helikoptéry, spoločnosť LINGUITY má odborné znalosti a skúsenosti, ktoré sa postarajú o vaše potreby v oblasti prekladov a lokalizácií. Máme prekladateľov, ktorí sú odborníkmi v leteckom a obrannom sektore a sú zárukou vysokej kvality prekladov. Dokážeme preložiť celý rad typov súborov, vrátane dokumentov ATA 2100, ATA 100 a AvP 70.

žiadosti o návrh (RFP)

preklady súborov CAD

dokumenty AvP 70

armádne špecifikácie

špecifikácie AECMA 1000D

dokumenty ATA 2100

dokumenty ATA 100

obranný štandard 00-60

Naša prekladateľská pamäť vám ušetrí náklady

Klienti, ktorí zadávajú preklady podobných alebo opakujúcich sa dokumentov, často platia opakovane za tie isté texty. V LINGUITY zabezpečíme, že sa tomu vyhnete vďaka využívaniu našich špecializovaných pamäťových prekladateľských nástrojov (CAT). Archivujú už realizované preklady a dokážu predpreložiť celé časti nových dokumentov. Prispievajú ku konzistencii a kontinuálnemu zvyšovaniu kvality. Pri budovaní referenčných materiálov platí, že čím viac dokumentov preložíme, tým efektívnejšie prekladáme. To v konečnom dôsledku znižuje vaše náklady, urýchľuje a skvalitňuje celý proces prekladu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.