...

Špičková kvalita prekladov z rôznych odvetví

Nezáleží na tom, či pracujete v oblasti automobilového priemyslu, IT, stavebníctva, medicíny, leteckého priemyslu, financií alebo inžinierstva, naši jazykoví špecialisti vám pomôžu komunikovať v akomkoľvek jazyku. Ponúkame špičkovú kvalitu prekladov z rôznych oblastí priemyslu – promptne a komplexne reagujeme na požiadavky klientov a naše služby si udržiavajú vysokú kvalitu. Zabezpečíme vám presne také jazykové služby, aké práve potrebujete, vrátane lokalizácie softvérov, webových stránok či aplikácií, marketingových textov, prekladov z oblasti podnikania a finančníctva, prepisov zvukových a audiovizuálnych nahrávok, klasických titulkov, ako aj dabingu. Čokoľvek potrebujete, sme tu vždy pre vás aj s našimi jazykovými expertmi, ktorí sú vždy pripravení pracovať na projektoch vo vašom odbore.

Zvoľte si odvetvie

Automobilový priemysel

IT a telekomunikácie

Elektronický obchod a marketing

Medicína a farmácia

Maloobchod a spotrebný tovar

Stavebníctvo
a architektúra

Letecký priemysel a obrana

Bankovníctvo a financie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.