...

Organizovanie konferencií

Profesionálne podujatia na mieru pre vás, vaše podnikanie, zamestnancov a vašich klientov.

Pri organizácii kongresov, konferencií, školení či teambuildingov poskytujeme komplexné zabezpečenie – od výberu miesta konania a zabezpečenia priestorov cez dodávateľov, program, catering a hostesky až po tlač sprievodných reklamných materiálov a zborníkov. Podľa zamerania vášho podujatia a počtu účastníkov zabezpečíme aj technikov, ktorí sa postarajú o bezproblémový priebeh podujatia a funkčnosť technického vybavenia.

Výsledkom spojenia vašich predstáv a našej realizácie je zaručený úspech.

Konferencie a kongresy

Pri organizovaní konferencií a kongresov na mieru sa na nás môžete spoľahnúť. Po prerokovaní dôležitých špecifických firemných návrhov pre vás vymyslíme optimálne riešenie.

Firemné školenia a prezentácie

Zverte do našich rúk organizáciu firemných školení a my vám pomôžeme efektívne šíriť a odovzdávať kľúčové poznatky z oblasti vášho podnikania.

Teambuildingy

Pre fungovanie vašej spoločnosti je dôležité posilňovať tímového ducha. Radi vám v tom pomôžeme zorganizovaním zaujímavých teambuildingov, ktoré budú účinným nástrojom na vytvorenie pozitívnych medziľudských vzťahov, utuženie tímovej práce a zvýšenie motivácie zamestnancov.

Organizačné zabezpečenie

Pri organizácii vášho podujatia vás budeme sprevádzať od zrodu prvotnej myšlienky/prvotného plánu až po samotnú realizáciu.

Technické zabezpečenie a podpora

V procese organizácie je naším cieľom, aby malo vaše podujatie hladký priebeh. Preto ponúkame komplexné zabezpečenie a nasadenie skúsených technikov, ktorí budú garantovať fungovanie všetkých technických zariadení.

Priestory

Kľúčovým detailom v procese plánovania vášho podujatia je miesto konania. Zabezpečíme vám tie najlepšie priestory podľa typu udalosti a počtu účastníkov tak, aby bola atmosféra príjemná a nezabudnuteľná.

Catering

Kvalitné občerstvenie je neoddeliteľnou súčasťou úspešného podujatia. Účasť na vašich podujatiach preto spríjemníme aj zabezpečením cateringových služieb.

Nenašli ste čo ste hľadali?
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.