...

IT a telekomunikácie

Preklady z odboru telekomunikácií, ktorý zahŕňa subsektory, ako sú veľké telekomunikačné spoločnosti, operátori, výrobcovia mobilných telefónov, poskytovatelia streamovacích a internetových komunikácií, vyžadujú vysoko odborné znalosti. V spoločnosti LINGUITY rozumieme špecifikám telekomunikačného priemyslu a ako globálna komunikácia ťaží z úzkeho vzťahu s profesionálnymi prekladateľmi.

Naša prekladateľská expertíza v oblasti telekomunikácií zahŕňa:

Technológie Cloud Computing

Mobilné telefóny

(zariadenia VoIP telefónie)

Aplikácie IKT

(posielanie správ, SMS, prístup na internet, hlasové správy, siete a pod.)

Návody na používanie smartfónov

Používateľské návody manažérskych systémov

Dokumentáciu softvérov a príkazových riadkov (CLI)

Postupy a popisy práce call centier

Návody na údržbu telekomunikačných zariadení

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.