...

Automobilový priemysel

Automobilový priemysel je našou srdcovou záležitosťou. Viac ako 25 rokov skúseností v tomto odvetví z nás urobilo expertov na túto oblasť. Od prekladov týkajúcich sa zložitých výrobných procesov alebo podrobných dielov vozidiel a zariadení až po lokalizáciu kompletnej produktovej komunikácie vrátane reklamných sloganov – zvládnuté máme všetky oblasti. Vďaka dlhoročným skúsenostiam s textami z oblasti automobilového priemyslu a úzkej spolupráci so špecialistami v tomto odbore, je spoločnosť LINGUITY schopná ponúknuť špecializované odborné znalosti v rôznych jazykových kombináciách.

Vzhľadom na vysoké nároky na preklady technických dokumentov a ďalších textov z oblasti automobilového priemyslu sú všetky technické texty spracovávané výlučne špecializovanými prekladateľmi, ktorí sú vyškolení v technickom odbore a disponujú dlhoročnými odbornými skúsenosťami.

Ponúkame tiež jedinečné služby, ktoré posilnia vzájomnú spoluprácu s klientom a zároveň zvýšia kvalitu prekladu. Patrí sem napríklad importovanie existujúcich klientskych prekladateľských pamätí, tvorba terminologických glosárov a štylistických príručiek, nadväzovanie na existujúce systémy manažmentu tvorby obsahu textov (CMS), či bohaté skúsenosti so spracovaním súborov v rozmanitých formátoch (od formátov ako napríklad InDesign, Framemaker až po špecializované súbory vo formáte xml).

Súčasťou našich služieb je aj poradenstvo a konzultácie pri navrhovaní procesov a technických riešení, zabezpečení kvality a úsporách nákladov prostredníctvom moderných technológií, strojových prekladov a automatizovaných postupov.

 

Ochrana údajov je pre spoločnosť LINGUITY najvyššou prioritou. LINGUITY je kompetentným a spoľahlivým partnerom pre všetky druhy technických prekladov.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.