...

Preklady webových stránok

Chcete propagovať svoju webovú stránku na globálnom trhu?

Preklad webovej stránky je najlepší spôsob, ako osloviť zahraničné trhy a zlepšiť úroveň svojho medzinárodného predaja. Ľudia sa pri nákupe vašich produktov cítia pohodlnejšie, keď k nim prehovoríte v ich rodnom jazyku. Preklad webovej stránky je teda prvý nevyhnutný krok na ceste k úspechu na medzinárodnom trhu, čo platí obzvlášť v prípade elektronického obchodovania.

Bez ohľadu na vaše medzinárodné ciele, naše služby prekladu webových stránok zabezpečia, že budete dokonalí v každom jazyku.

Vyhnite sa kultúrnym nedorozumeniam vďaka lokalizácii webu

Preklad webových stránok je umenie, ktoré obchodníci neraz podceňujú. Príklady prekladateľských chýb sa šíria internetom. Je naozaj prekvapujúce, že chyby robia dokonca aj medzinárodné organizácie, a to v rozsahu, ktorý značne poškodzuje ich medzinárodnú povesť a spôsobuje finančné straty.

Akýkoľvek pokus presadiť sa v obchode na novom trhu musí vždy sprevádzať kvalitný preklad webovej stránky, ktorý rešpektuje kultúrne zvyklosti krajiny. Zverte svoje prekladateľské projekty spoločnosti LINGUITY, vášmu expertovi na globálny obsah.

Služba prekladu webových stránok

Skúsení prekladatelia môžu prekladať vašu webovú stránku priamo v programe MS Word, prípadne, ak chcete dostať verziu webovej stránky čo najrýchlejšie online, aj v zdrojovom kóde (.html, .php, .asp, .xml, java atď.).

Špecializované služby poskytujeme pri preklade obsahu webu, stránok zameraných na elektronické obchodovanie (e-commerce), mobilných aplikácií a obchodných platforiem, ako aj preklady technickej dokumentácie pre rôzne odvetvia, napríklad strojársky a letecký priemysel, financie, medicína, elektronické obchodovanie a iné. Okrem prekladu webových stránok poskytujeme aj služby optimalizácie obsahu stránok pre webové vyhľadávače (SEO).

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.