...

Čo je to lokalizácia?

Lokalizácia je proces, pri ktorom sa preklad, ktorý je súčasťou produktu (často softvéru) alebo služby, pripravuje tak, aby bol jazykovo a najmä kultúrne vhodný na použitie na vybranom trhu. Ak chcete, aby bola vaša firma medzinárodne konkurencieschopná, musíte svoj produkt alebo služby prispôsobiť miestnemu jazyku, legislatíve, kultúre a ďalším osobitostiam cieľového trhu. Zmenou a úpravou jazyka, marketingového materiálu, používateľského prostredia, zverejnených dokumentov alebo produktových manuálov lokalizácia pomáha spoločnostiam začleniť sa na zahraničnom trhu tak, aby bolo všetko zrozumiteľné pre ľudí hovoriacich cieľovým jazykom.

Čo zahŕňa lokalizácia?

Lokalizácia teda zahŕňa nielen prispôsobenie vlastností výrobku, ako sú farby, obrázky, predpisy, ale aj jazykovú adaptáciu – preklad a prispôsobenie písma, kontrolu pravopisu, jazykové nástroje atď.

V procese lokalizácie prekladatelia neprekladajú len jazykové prvky, ale ich úloha je oveľa širšia. Ak je lokalizovaným produktom napríklad film, video alebo zvuková nahrávka, prekladateľ musí hovorený text titulkovať alebo dabovať.

V prípade potreby musí prekladateľ upraviť aj grafické prvky textov (obrázky, ikony, logá). V závislosti od dĺžky textu a typu písma (latinka, čínske písmo, arabské písmo atď.) je úlohou prekladateľa prispôsobiť aj grafickú úpravu textu, webových stránok atď. Lokalizujú sa aj antroponymá (vlastné mená), merné systémy a jednotky, dátumy a pod.

Chyba môže vyjsť firmu draho

Cieľom lokalizácie je prispôsobiť preklad opisu, názvu alebo iným vlastnostiam výrobku alebo služby tak, aby vyhovoval cieľovému trhu. O tom sa presvedčila automobilka Honda, keď v škandinávskych krajinách uviedla na trh nový automobil s názvom „fitta“. Ukázalo sa, že toto slovo je starším výrazom pre ženské pohlavné orgány vo švédčine, nórčine a dánčine. Pre slabý predaj musela spoločnosť nakoniec auto premenovať na „honda jazz“.

O tom, že lokalizáciu netreba podceňovať, vie svoje aj telekomunikačná spoločnosť Orange. Príkladom je jej slogan z 90. rokov, ktorý znel: „The future is bright, the future is Orange“ (v preklade: „Budúcnosť je jasná, budúcnosť je Orange“). V Severnom Írsku, krajine rozdelenej katolíckym a protestantským náboženstvom, však došlo na základe nesprávnej lokalizácie k negatívnemu posunu. Slovo orange sa totiž spája so slovom Orange Order, teda s Oranžským rádom (protestantská bratská organizácia).

Lokalizačná stratégia spoločnosti Airbnb

Spustenie služby Airbnb v roku 2007 bolo revolúciou v odvetví cestovného ruchu. Spoločnosť sa odvtedy rozrástla a stala sa jednou z najvýznamnejších nadnárodných spoločností na svete s hodnotou viac ako 62 miliárd dolárov.
Lokalizácia bola od prvého dňa nevyhnutnou súčasťou stratégie spoločnosti. Airbnb sa snaží „lokalizovať a internacionalizovať všetko, čo vytvorí, vo veľkom rozsahu, vysokej kvalite, včas a v rámci rozpočtu a zosúladiť tak [lokalizačný] tím s hodnotami a obchodnými cieľmi spoločnosti“. Tento prístup jej umožnil rýchlo a efektívne prenikať na nové trhy. Každý aspekt platformy od používateľského rozhrania až po zákaznícku podporu je k dispozícii vo viacerých jazykoch – dokonca aj logo spoločnosti sa mení tak, aby odrážalo miestne preferencie (napr. používanie symbolu srdca namiesto písmena A v niektorých krajinách).
Okrem prekladov svojej platformy sa Airbnb zameriava aj na lokalizovaný obsah s cieľom osloviť čo najširšie spektrum používateľov na rôznych trhoch. Patria sem napríklad blogové príspevky o populárnych cestovateľských destináciách, ako aj obsah vytváraný používateľmi, napríklad recenzie a hodnotenia.

Zdieľať článok

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.