...

Čo v prekladateľskom odvetví znamenajú skratky TO, TE a TEP?

Hoci pre niektorých klientov sú skratky TO, TE a TEP novinkou, tieto pojmy sú kľúčové pre kvalitu preloženého obsahu a efektivitu práce každej prekladateľskej agentúry. TO, TE a TEP sú skratky pre čistý preklad (TO – Translation Only), preklad a revíziu (TE – Translation and Editing), resp. preklad, revíziu a korektúru (TEP – Translation, Editing and Proofreading). Tieto termíny predstavujú tri základné úrovne každého prekladateľského projektu.

Čistý preklad (TO)

Keď si klient objedná čistý preklad, podieľa sa na procese prekladu jeden skúsený prekladateľ. Tento prekladateľ preloží, lokalizuje alebo pretransformuje zdrojový obsah do cieľového jazyka pomocou nástrojov CAT a pred dodaním konečnej verzie klientovi svoj preklad skontroluje.

Medzi výhody čistého prekladu, ktoré klienti najviac oceňujú, patrí nákladová efektívnosť a rýchla realizácia. Keďže preklad vykonáva jediný prekladateľ a nie je nutný krok revízie ani korektúra, cena je v tomto prípade výrazne nižšia ako pri ostatných možnostiach. Okrem toho sa môže výsledok dodať v pomerne krátkom čase, vďaka čomu je tento variant ideálnou možnosťou pre nízkorozpočtové projekty.

Keďže však za celý proces prekladu zodpovedná iba jedna osoba, môže sa stať, že sa vo výslednom texte objavia chyby. Aj ten najlepší prekladateľ je stále len človek a každý človek robí chyby. Preto sa čistý preklad odporúča v prípade interných a jednorazových dokumentov, ako sú napríklad správy či interné prezentácie.

Preklad a revízia (TE)

Pri preklade a revízii výsledok prechádza rukami dvoch rôznych jazykových expertov, pričom prvý preloží zdrojový text a druhý preklad zreviduje, t. j. porovná ho so zdrojovým súborom a opraví prípadné chyby. Tento postup sa nazýva aj princíp štyroch očí a jeho cieľom je zabezpečiť čo najlepšiu kvalitu prekladu. Túto možnosť uprednostňuje väčšina klientov vďaka prijateľnej cene a dobrému pomeru kvality a času potrebného na realizáciu.

TE sa najlepšie hodí na projekty s priemerným rozpočtom, ktoré sú určené na externé použitie, napríklad marketingové materiály alebo prezentácie pre klientov.

Preklad, revízia a korektúra (TEP)

Podobne ako v prípade prekladu a revízie, aj TEP začína prekladom zdrojového textu rodeným hovorcom a pokračuje revíziou, ktorú vykonáva druhý skúsený jazykový expert. Tretím krokom je korektúra. Na rozdiel od revízorov, ktorí porovnávajú cieľový preklad so zdrojovým súborom, sa však korektori zameriavajú výlučne na konečnú verziu prekladu. Cieľom je zabezpečiť plynulosť a dobrú čitateľnosť cieľového textu. V prvých dvoch krokoch sa odporúča používať nástroje CAT, v poslednom kroku je potrebné vidieť kontext. Vďaka dvojitej revízii nie je potrebné robiť v konečnom dokumente žiadne ďalšie zmeny a je pripravený na publikáciu.

Ide preto o ideálne riešenie pri preklade textov, ktoré budú klienti vidieť často, alebo dokumentov, ktoré sú kľúčové z hľadiska marketingu. Príkladom sú brožúry, webové stránky či mobilné aplikácie.

Z dôvodu ďalšieho pridaného kroku v prekladateľskom procese si táto možnosť väčšinou vyžaduje viac času a ceny bývajú vyššie; výsledok však stojí za to.

Zdieľať článok

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.